اپلیکیشن زریاد

اپلیکیشن زریاد به منظور تضمین اشتغال دانش آموز در ۱۰سال آینده و پس از فارغ التحصیلی او از دانشگاه ایجاد شده است و برای تحقق این هدف بزرگ و بلند مدت، مجموعه ای از خدمات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را در قالب یک فرایند همگرا و در طول این زمان ۱۰ ساله به او ارائه می نماید.

 

doodle-1

سرزمین زریاد

سرزمین زریاد، صحنه ی یک بازی استراتژیک است که دانش آموز در ابتدا به صورت فردی و در مراحل بالاتر به صورت گروهی در این بازی، ایفای نقش خواهد کرد و مهارت فکر کردن و تحلیل مسائل برایش به یک عادت تبدیل می شود و رفتار خلاقانه در انجام کارهای روزانه او نفوذ خواهد کرد.

doodle-2

داشبورد

در قسمت بالای داشبورد، اطلاعاتی مانند امتیاز،سکه ها و سطح دانش آموز نمایش داده میشود. همچنین قسمتی برای نمایش پیام ها و درخواست ها و نمایش منو وجود دارد.

در بخش میانی صفحه، در بخش اول، تعدادکل سوالاتی که دانش آموز به آنها پاسخ داده است و تعداد پاسخ های درست و غلط نمایش داده میشود. در بخش دوم برای هر درسی که در آن سطح تعریف شده است یک باتری وجود دارد. درصد شارژ بودن هر باتری بر روی آن نمایش داده میشود.

درصد شارژ باتری براساس درصد سوالات صحیح آخرین ماموریت دانش آموز تعیین میشود. در بخش پایین صفحه، عملیات مختلفی که دانش آموز میتواند انجام دهد نظیر: مشاهده سرزمین زریاد، تبدیل ارز، درخواست ماموریت، مدال ها و مشاهده ی درخت دانش وجود دارد.

doodle-2

درخواست ماموریت

در هر مرحله، دانش آموز باید پروژه ها و ماموریت هایی که دریافت می نمایید را به خوبی انجام دهد و امتیازاتی به دست آورد. نتایج بازی در قالب امتیاز در داشبورد او ظاهر می گردد و او  باید آن امتیازات را به سکه های زریاد  تبدیل نمایید تا سیستم زریاد، سکه های او را خریداری کند و به صورت پول نقد به حسابش واریز نماید.

تبدیل ارز

دانش آموز در صفحه ی داشبورد با کلیک بر روی گزینه ی تبدیل ارز میتواند امتیازهای کسب کرده ی خود را در هر مرحله به سکه تبدیل کند. در صفحه ای که به دانش آموز نمایش داده میشود، نرخ تبدیل امتیاز به سکه، هفته ای از ماه که این نرخ برایش تعریف شده است و مدت زمان باقی مانده برای نرخ فعلی(روز، ساعت، دقیقه و ثانیه) نمایش می یابد.

doodle-2

مدال ها

دانش آموز با انتخاب مدال ها وارد صفحه ی مدال ها میشود. در این صفحه دسته بندی های مدال ها مشاهده میشود.

با انتخاب هریک از انواع مدال، لیست  تمامی مدال های مربوط به آن دسته نمایش می یابد. منظور از تمامی مدال ها، مدال های اعطا شده است و همچنین مدال هایی ست که اعطا نشده هم قابل مشاهده است.

مدال هایی که هنوز دانش آموز موفق به دریافت آنها نشده است با رنگ کمرنگ تری نمایش می یابد.

لیست خویشاوندان

دانش آموز لیست افرادی که درخواست آنها را به عنوان خویشاوند پذیرفته باشد، در این بخش میتواند ببیند.

در این لیست، نام و نام خانوادگی و نسبت فرد با دانش آموز مشخص شده است.

Interested To Get Our Featured Service