اپلیکیشن فروشگاه بیوتیک

اپلیکیشن زریاد به منظور تضمین اشتغال دانش آموز در ۱۰سال آینده و پس از فارغ التحصیلی او از دانشگاه ایجاد شده است و برای تحقق این هدف بزرگ و بلند مدت، مجموعه ای از خدمات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را در قالب یک فرایند همگرا و در طول این زمان ۱۰ ساله به او ارائه می نماید.

 

doodle-1

سرزمین زریاد

سرزمین زریاد، صحنه ی یک بازی استراتژیک است که دانش آموز در ابتدا به صورت فردی و در مراحل بالاتر به صورت گروهی در این بازی، ایفای نقش خواهد کرد و مهارت فکر کردن و تحلیل مسائل برایش به یک عادت تبدیل می شود و رفتار خلاقانه در انجام کارهای روزانه او نفوذ خواهد کرد.

doodle-2

داشبورد

در قسمت بالای داشبورد، اطلاعاتی مانند امتیاز،سکه ها و سطح دانش آموز نمایش داده میشود. همچنین قسمتی برای نمایش پیام ها و درخواست ها و نمایش منو وجود دارد.

در بخش میانی صفحه، در بخش اول، تعدادکل سوالاتی که دانش آموز به آنها پاسخ داده است و تعداد پاسخ های درست و غلط نمایش داده میشود. در بخش دوم برای هر درسی که در آن سطح تعریف شده است یک باتری وجود دارد. درصد شارژ بودن هر باتری بر روی آن نمایش داده میشود.

درصد شارژ باتری براساس درصد سوالات صحیح آخرین ماموریت دانش آموز تعیین میشود. در بخش پایین صفحه، عملیات مختلفی که دانش آموز میتواند انجام دهد نظیر: مشاهده سرزمین زریاد، تبدیل ارز، درخواست ماموریت، مدال ها و مشاهده ی درخت دانش وجود دارد.